Servisa apkalpošanas līgumi

SIA AVESCO PIEDĀVĀTIE SERVISA APKALPOŠANAS LĪGUMI

Visi Caterpillar® oficiālie pārstāvji, tai skaitā SIA Avesco, piedāvā saviem klientiem gan standartizētu Servisa Sadarbības līgumu (SSL), gan individuāli pielāgotus Servisa Apkalpošanas līgumus (SAL). 

Uzsākot sadarbību, klients var izvēlēties slēgt jebkuru no šiem līguma variantiem pēc savas izvēles, atkarībā no tā, cik ciešu sadarbību un kāda apjoma atbalstu vēlas saņemt. 

SERVISA SADARBĪBAS LĪGUMS (SSL)

Šis ir standartizēts līgums, ko SIA Avesco piedāvā ikvienam klientam, kurš vēlas izmantot kādu no SIA Witraktor servisa pakalpojumiem. Servisa Sadarbības līgums regulē kārtību, kādā klients piesaka servisa pakalpojumus un kā SIA Avesco šos pakalpojumus sniedz. Šajā līgumā ir noteikts,  piemēram, kāda ir servisa darbu pieteikšanas kārtība, kādas veidlapas katra puse aizpilda, ir noteikts pakalpojumu sniegšanas laiks un izcenojumi (servisa mehāniķa stundas darba likme, attālumu izcenojumi un tamlīdzīgi), kā arī pušu rekvizīti un apmaksas nosacījumi par saņemtajiem pakalpojumiem. Ja klientam ir vairākas tehnikas vienības, kuru apkalpošanai tiks izmantoti SIA Avesco servisa pakalpojumi, tad iespējams noslēgt vienu, kopēju, Servisa Sadarbības līgumu. 

SERVISA APKALPOŠANAS LĪGUMS

(SAL, jeb Cat® valodā – Customer Support Agreement, CSA) 

Atšķirībā no standartizētā Servisa Sadarbības līguma, Servisa Apkalpošanas līguma nosacījumi tiek individuāli pielāgoti katra klienta un katras klienta tehnikas vienības vai iekārtas vajadzībām.  Tas nozīmē, ka pakalpojumu saturu un apjomu līgumā var kombinēt, ņemot vērā katra klienta vajadzības, vēlmes un iespējas. Servisa Apkalpošanas līgumā cena ir noteikta par vienu konkrētās tehnikas vienības nostrādāto motorstundu (piemēram 1,60 EUR par 1 m/h). Šī līgumcena veidojas no klienta izvēlēto un līgumā iekļauto pakalpojumu apjoma. Arī Servisa Apkalpošanas līguma darbības periodu nosaka klients — tās var būt, piemēram, 6 000 vai 10 000 m/h, vai tām atbilstošs kalendārais laika posms, turklāt klients var izvēlēties arī dažādas rēķina apmaksas iespējas. Katrai tehnikas vienībai tiek slēgts individuāls Servisa Apkalpošanas līgums, jo vienai var būt nepieciešams apjomīgāks, citai mazāk apjomīgs servisa atbalsts.